Plano de Telemetria

Planos de Recargas do kit Telemetria Simples / completo com Portal Web.
 • Mensal Completo Ligeiro
 • 6.042
 • Recarga e portal
 • Delimitador e Bloqueio
 • Blootooth Drive
 • Alertas SOS
 • Trimestral Completo Ligeiro
 • 18.125
 • Recarga e portal
 • Delimitador e Bloqueio
 • Blootooth Drive
 • Alertas SOS
 • Mensal Completo Pesado
 • 7.050
 • Recarga e portal
 • Delimitador de Velocidade
 • Blootooth Drive
 • Alertas SOS
 • Trimestral Completo Pesado
 • 21.150
 • Recarga e portal
 • Delimitador de Velocidade
 • Blootooth Drive
 • Alertas SOS